Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fitness Loods, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fitness Loods. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Copyright
Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Fitness Loods. Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van Fitness Loods zich stilzwijgend akkoord verklaart.

2. Aansprakelijkheid
Fitness Loods is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site.

3. Extern
De linken naar andere websites, die interessant zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief. Fitness Loods is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Fitness Loods behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen

Verzending

Samen met al onze klanten kijken we altijd naar de meest optimale transportoplossing voor het ophalen en leveren van de fitness apparaten en toestellen

Betaling

Via onze webwinkel kunt u veilig online betalen via iDeal, Bankoverschrijving en PayPal. Daarnaast kunnen we al onze klanten een veilige betaal link via mail toesturen.

Service

Fitness Loods voorziet sportscholen, sportclubs, fitness- en zorgcentra van tweedehands en gereviseerde fitnessapparaten. Wij verkopen en reviseren alle toestellen in onze fabriek.